Hírek

Dékáni tájékoztató - 2016. szeptember 7, szerda

Új határidő! - Meghosszabbodik a Dékáni Pályamunkák leadási határideje

Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunka pályázati kiírása

 

A PTE ÁOK dékánja pályázatot ír ki Tudományos Diákköri pályamunka elkészítésére.

A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik legalább egy éve a TDK tagjai. A pályázat témája lehet az oktató intézmények által korábban meghirdetett téma, vagy a hallgató TDK témavezetője által javasolt és elfogadott, korábban meg nem hirdetett téma egyaránt.

A pályamunka formai követelményei a következők:

1 margók: felső 2 cm, alsó 2 cm, jobb 2,5 cm, bal 2,5 cm (bekötött formában baloldalon plusz 1 cm);

2. betűtípus: 12 pt Times New Roman CE;

3. sorköz: 1,5 (sorkizárt);

4. ajánlott terjedelem: 30-40 oldal.

A pályamunka benyújtható jelige megjelölésével, vagy a szerző és TDK tevékenységének otthont adó intézet megnevezésével egyaránt (jeligés pályázathoz lezárt borítékban kell mellékelni az azonosító adatokat)

A pályamunka egy bekötött, vagy fűzött példányban, 2016. október 21. 13:00-ig kell benyújtani a Dékáni Hivatalba. A beadott pályamunkát a dékán által kijelölt bizottságok értékelik.

A Dékáni Pályamunka eredményhirdetése Ünnepi TDK Ülés keretében történik.

A díjazott Dékáni Pályamunka szakdolgozatnak fogadható el; amennyiben a szakdolgozat szerzője a pályamunka témájából TDK konferencián díjazott előadást tartott, úgy a szakdolgozatát nem kell megvédenie, a szakdolgozat jeles osztályzatú.

 

Pécs, 2016. szeptember 7.

 

Dr. Miseta Attila  s.k.
dékán

Hírarchívum