Hírek

Intézeti hírek - 2016. szeptember 30, péntek

Kari Tanács

Meghívó Kari Tanács ülésre

Meghívó

a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 2016. október 05-én (szerda) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar Központi Épületének IV. számú előadótermében tartandó ülésére

Napirend

1.    Beszámoló a legutóbbi Kari Tanács ülés óta eltelt időszak munkáiról

Előterjesztő: Dr. Perjési Pál dékán

2.    Beszámoló a Kurrikulum Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Dr. Rozmer Zsuzsanna, KUB elnök

3.    Javaslat a DJKB új tagjának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Perjési Pál. dékán

4.    Javaslat a KUB új elnökének és tagjának megválasztására

Előterjesztő:  Dr. Perjési Pál, dékán

5.    Javaslat az Egyetemi Oktatási és Kreditbizottság új kari delegáltjának megválasztására

Előadó: Dr. Perjési Pál, dékán

6.    A dékáni hivatalvezető véleményezése

Előterjesztő: Dr. Perjési Pál dékán

7.    GYTK költségtérítési díjak és dékánhelyettesi illetmények

Előterjesztő: Porvay Péter, Kari Gazdasági Referens

8.    Tájékoztató az Alumni Találkozó és a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál előkészületeiről

Előterjesztő: Dr. Kuzma Mónika, Megbízott szervező

9.    Tájékozató az MVP PIB és a PTE Szenátus által jóváhagyott Rókus Campus fejlesztési tervről

Előterjesztő: Dr. Huber Imre, KFB delegált, Megbízott szervező

10. Egyebek

Előterjesztő: Dr. Perjési Pál, dékán

 

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2016. szeptember 30.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Perjési Pál sk.

dékán

Hírarchívum