Rendszeresen kiírt pályázatok munkatársak számára

GyTK oktató-kutató munkatársai számára javasolt rendszeresen kiírt pályázatok rövid összefoglalása

Az alábbi vázlatos tájékoztató a PTE Gyógyszerésztudományi Kar oktató-kutató munkatársai számára ajánlott pályázati lehetőségeket foglalja össze. Az összefoglalás célja a munkatársak figyelmének pályázati lehetőségekre irányítása, különösen a rendszeresen kiírásra kerülő pályázatok esetén.

Bízunk benne, hogy a teljesség igénye nélkül készült időrendbeli összeállítás felkelti az érintettek érdeklődését a pályázati lehetőségek iránt és segíti az azokra történő tudatos felkészülést. A PTE GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága (PÖB) és a Kar mindenkori tudományos és diákjóléti dékánhelyettese segítséget nyújt a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolásában illetve a PTE megfelelő adminisztratív ügyintézőihez való irányításban.

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar és a GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága sikeres pályázást kíván a kar oktató-kutató munkatársai számára!

Állami Oktatói-Kutatói Pályázatok

Pályázat benyújtásának várható időszakaMegnevezésTovábbi információk
Február - MárciusBolyai János Kutatási Ösztöndíjmta.hu
FebruárNemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (korábbi OTKA)nkfih.gov.hu
JúniusÚj nemzeti kiválóság program (ÚNKP)unkp.gov.hu
JúliusMTA Lendület Programmta.hu

KARI BELSŐ PÁLYÁZATOK

A GYTK Kutatási és Oktatásfejlesztési tevékenységét segítő BELSŐ PÁLYÁZATOK célja, hogy támogassa a PTE GYTK kutatóinak-oktatóinak olyan ígéretes kutatásait illetve oktatásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeit, amelyek külső pályázati forrás hiányában egyébként nem valósulhatnának meg.

A pályázati feltételek a 2/2020. (01.10.) számú Dékáni utasításban olvashatók. Elérhetőség: http://gytk.pte.hu/szabalyzatok

A PÁLYÁZATOK TÍPUSAI

  • GYTK PhD+1 ösztöndíj (GYTK-PhD+1), Felhívás (Dékáni utasítás – 1. sz. melléklet)
  • GYTK Fiatal Kutatói „Kazay Endre” támogatás (GYTK-Kazay), Felhívás (Dékáni utasítás – 2. sz. melléklet)
  • GYTK Kari Kutatási Alap „Dr. Szolcsányi János” pályázat (GYTK-KA), Felhívás (Dékáni utasítás – 3. sz. melléklet)
  • GYTK-KK Kollaborációs Alap (GYTK-Kollab), Felhívás (Dékáni utasítás – 4. sz. melléklet)
  • GYTK Oktatásfejlesztési és Nemzetköziesítési dékáni céltámogatás (GYTK-OFN), Felhívás (Dékáni utasítás – 5. sz. melléklet)
  • A tudományos közlemények megjelentetésének támogatása, Felhívás: 2/2020. (01.10.) számú dékáni utasítás, negyedik rész 13§-15§
  • Konferenciarészvétel és kutatási együttműködési látogatás támogatása, Felhívás: 2/2020. (01.10.) számú dékáni utasítás, harmadik rész 9§-12§

Oktatóink, kutatóink részére a következő honlapok rendszeres látogatását javasoljuk: