Tananyagfejlesztés

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 sz. pályázati projekt


„Megújuló gyógyszerészeti kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok kifejlesztése magyar és angol nyelven, az egyetemi oktatók felkészítése a 21. század oktatási kihívásaira” c. projekt

„Megújuló gyógyszerészeti kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok kifejlesztése magyar és angol nyelven, az egyetemi oktatók felkészítése a 21. század oktatási kihívásaira” címmel jelentős támogatást nyert az Európai Szociális Alap támogatásával, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban benyújtott pályázatával a pécsi Gyógyszerésztudományi Szak.

A pályázat megvalósítója: Pécsi Tudományegyetem

Szakmai vezető: Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár, PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak vezetője

Projektmenedzser: Dr. Bognár Rita, pályázati koordinátor

Projekt futamideje: 2012.03.01. – 2014.04.30. (26 hó)

Elnyert támogatás: 60 564 305 Ft

Támogatási intenzitás: 95 %

Szakmai együttműködő partner

A fejlesztett tananyagok alkalmazásra kötelezettséget vállaló intézmény

Debreceni Egyetem

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar

Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

A projekt konkrét célja

A 26 hónapos elektronikus tananyagfejlesztési projektben résztvevő intézetek a pécsi gyógyszerészképzés maghatározó szakintézetei, a képzés „rendszergazdái”, ahol a pécsi gyógyszerészképzés 2000. évi indulása óta számos jegyzet és egyéb oktatási segédanyag készült el nyomtatott formában. A gyógyszerészképzés a Pécsi Tudományegyetem oktatási struktúrájában korábban nem szereplő, teljesen új szakismereteket igénylő, interdiszciplináris képzés. Így a Gyógyszerésztudományi Szak szakintézeteiben folyó elektronikus tananyagfejlesztő munka kiemelkedő jelentőségű. 2000. óta angol nyelvű költségtérítéses gyógyszerészképzés is folyik a Szakon.. A Gyógyszerésztudományi Szak jelenleg az Általános Orvostudományi Kar integráns része, de folyamatban van a Szak önálló Karrá alakulása. E karosítási folyamathoz jelen pályázati projekt is jelentősen hozzájárul. A projekt során kifejlesztett elektronikus tananyagok a pécsi gyógyszerészképzés mellett a társegyetemek magyar és angol nyelvű gyógyszerész-és orvosképzésében, valamint más természettudományi képzésekben is felhasználhatók lesznek.

A projekt konkrét célja 7 angol és 11 magyar nyelvű elektronikus tananyag megtervezése, az oktatási színvonal nemzetközi versenyképességének fenntartásához és növeléséhez szükségszerű digitalizált formában történő előállítása, illetve vizuális eszközöket is alkalmazó interaktív és/vagy mozgó tartalmakkal való bővítése.

A projektben a Gyógyszerészi Kémiai Intézet, a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, a Gyógyszerészeti Intézet, valamint a Farmakognóziai Tanszék vezető professzorai, oktatói vezetésével fiatal oktatók fejlesztik a projekt végére online elérhető tananyagokat.

A fejlesztési tevékenység szakterületei:

Gyógyszerészi Kémia, a Gyógyszertechnológia és Biofarmácia, a Gyógyszerészet, valamint  Farmakognózia

Képzők képzése modul:

A projekthez tartozik, a projekt megvalósításának fontos eleme az ún. „képzők képzése” modul. A projekt ezen részében kerül sor azoknak a leendő tananyagfejlesztők képzésére, amely során elsajátított kompetenciák szükségesek a projekt céljainak eléréséhez. A „képzők képzése” keretében az alábbi képzések kerülnek megszervezésre.

1. Angol szaknyelvi továbbképzés képzők részére.

2. A digitalizáció szerepe a tudomány átadásában- A motiváció felkeltése és a tanulás elősegítése korszerű digitális tudás alkalmazása által c. képzés képzők részére

3. Korszerű pedagógiai módszerek tanítása képzők részére.

 

Pécsi Tudományegyetem

~ saját forrás:  3 187 595 Ft
~ támogatás: 60 564 305 Ft
  Összesen:   63.751.900 Ft

Nyilvánosság

1. Záró kiadvány
2. C típusú tábla
3. D típusú tábla

Kifejlesztett elektronikus tankönyvek, tananyagok

 

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

1. The Theory and Practice of Pharmaceutical Technology
2. A gyógyszertechnológia alapjai
3. Pharmaceutical technology softwares for practice and exam
4. Gyógyszertechnológia gyakorló/vizsgáztató szoftverek

Farmakognóziai Tanszék

5. Digitális Herbárium és Drogatlasz
6. Digital Herbarium and Drug Atlas
7. Pharmacognosy 1. Lectures
8. Pharmacognosy 2. Lectures
9. Karotinoidok és szteroidok

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

10. Gyógyszerészi Bioszervetlen Kémia
11. Gyógyszerészi Kémia I. - Gyakorlati segédanyag
12. Pharmaceutical Chemistry I. - Laboratory Experiments and Commentary
13. Gyógyszerészi Sztereokémiai Ismeretek
14. Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum és Példatár
15. General and Inorganic Chemistry - Laboratory Techniques and Calculations
16. Gyógyszerészi Kémia II. - Gyakorlati segédanyag
17. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás

Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

18. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata