Hallgatói ösztöndíjak és pályázatok

Kedves érdeklődő!

GYTK hallgatói számára javasolt rendszeresen kiírt pályázatok rövid összefoglalása

Az alábbi vázlatos tájékoztató a PTE Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára ajánlott pályázati lehetőségeket foglalja össze. Az összefoglalás célja a hallgatók figyelmének pályázati lehetőségekre irányítása, különösen a rendszeresen kiírásra kerülő pályázatok esetén.

Bízunk benne, hogy a teljesség igénye nélkül készült időrendbeli összeállítás felkelti az érintettek érdeklődését a pályázati lehetőségek iránt és segíti az azokra történő tudatos felkészülést. A PTE GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága (PÖB) és a Kar mindenkori tudományos és diákjóléti dékánhelyettese segítséget nyújt a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolásában, illetve a PTE megfelelő adminisztratív ügyintézőihez való irányításban.

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar és a GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága sikeres pályázást kíván a Kar hallgatói számára!

Gyógyszerészhallgatóink számára ajánlott pályázatok

Ha még csak most felvételizel hozzánk, akkor is szeretnénk TÁMOGATNI TÉGED! A REKTORI ÖSZTÖNDÍJ segít ebben! Részleteket az alábbi honlapon találsz:

felveteli.pte.hu/osztondijak_koltsegek_pecsi_tudomanyegyetemen

További pályázati lehetőségek:

Kiírás / Benyújtás hónapjaPályázati megnevezésePályázati céljaTovábbi információk
Január/FebruárRendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatása hallgatók szociális helyzetük alapján történő támogatása PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
pteehok.hu/palyazatok
Január/FebruárIntézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ)teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végeznek. PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
pteehok.hu/palyazatok
Február - MárciusErasmus - Campus Mundikülföldi szakképzés, külföldi szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút megvalósítása felsőoktatási hallgatók számára. PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda - Tomózer Anett
kari Erasmus koordinátor, erasmusoffice@aok.pte.hu vagy
tka.hu/palyazatok
FebruárSzakmai gyakorlati ösztöndíj A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km. PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
pteehok.hu/palyazatok
JúniusRendkívüli Szociális Ösztöndíj A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével. PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
pteehok.hu/palyazatok
JúniusÚj Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat. PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda
tehetseg.pte.hu/palyazatok
Június/júliusNemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj nem végzős nappali tagozatos hallgatók támogatása, akik kiemelkedő tanulmányi, kutatási és közéleti tevékenységet folytatnak PTE GYTK Pályázati- és Ösztöndíj Bizottság (PÖB) gytk.pte.hu/hu/egyseg/1042
SzeptemberKriszbacher Ildikó Ösztöndíj nappali képzésben résztvevő hallgatók támogatása, akik kiemelkedő tudományos, közéleti tevékenységet végeznek PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda
tehetseg.pte.hu/palyazatok
SzeptemberSzinapszis Hallgatómentor Ösztöndíj tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket egyetemünkre vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda
tehetseg.pte.hu/palyazatok
SzeptemberLászló János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj (LJDKÖ) a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása. PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda
tehetseg.pte.hu/palyazatok
OktóberÁtütő Tehetség ösztöndíja kiemelkedő művészeti, sport és tudományos tevékenységek elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda
tehetseg.pte.hu/palyazatok

Hallgatóink részére a következő honlapok gyakori látogatását javasoljuk