Mentorprogramok

Kedves Gyógyszerészhallgatók!

Ha bármilyen jellegű probléma kapcsán elakadtok, legyen szó tanulmányi vagy ügyintézési bonyodalomról, illetve valamilyen szociális vagy akár lelki probléma nyomja a vállatokat, az egyetem és a kar különböző mentorprogramokat kínál számotokra.

Cél

A mentorprogramok célja, hogy a hallgató problémáit tematizálja, fókuszba helyezze, majd ezen szempontokat figyelembe véve megoldja, illetve, hogy segítséget nyújtson a hallgató számára. A megfelelő mentorprogram és az abban résztvevő mentorok közreműködésével a hallgató egy olyan hallgatói szolgáltatásban részesül, amely kiemelten kellő figyelmet és energiát szán a problémamegoldásra, amelyben minden egyén egyenlő módon részesül.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a diákjólét által meghatározott komfortérzet, otthonosság, illetve a megfelelő tanulmányi támogatási eszközök és módszerek biztosítva legyenek a hallgatóink számára, hogy zökkenőmentesen folytathassák a tanulmányaikat.

Összefoglaló táblázat

Projekt címeNyelvi célcsoportSzolgáltatás tartalma
Az Oktatási Igazgatóság és a PTE Karrier Iroda Kari szintű Mentorprogramja (GyTK) (PTE, Kari szintű képviselet)magyarCél a lemorzsolódás megelőzésére irányuló meglévő kezdeményezések összefogása, a mentor oktatók szakmai támogatása, tapasztalatcserét lehetővé tevő szakmai közösség létrehozása.
Peer Program (ÁOK)
peer.aok.pte.hu
angol és magyarA Peer program esetén a hallgatókat az adott témáért felelős, kijelölt hallgatótársaik , azaz a „peerek” segítik életvezetési, mentálhigiénés, és az egyetemi élet során felmerülő bármilyen probléma esetén.
University of Pécs Student Counselling Serviceangol (külföldi hallgatók)pszichológiai / mentálhigiénés támogatás a mindennapokhoz, nem szorosan az egyetemi élethez kapcsolódoan: relaxációs technikák, stresszmenedzsment, hatákony tanulásmódszertani megoldások
Tanulásmódszertani és nyelvi fejlesztési programok (ÁOK-GYTK)a tanulásmódszertani magyar-angol nyelven egyaránt elérhetőTanulásmódszertani és nyelvi fejlesztés. "If only I knew how to do it... How to study effectively at university?” - „English Brush Up Course For Pharmacy Students”
ESNbuddy / Buddy program (ERASMUS Iroda)Bármilyen ERASMUS-hallgatónak (nálunk angol)Hallgatói mentortámogatás Erasmus hallgatóknak. A "buddy" mentor segíti az ERASMUS-hallgatót mindentéren a fogadóország és egyetemen belüli eligazódás és minden napi élet kapcsán.
Egészségpszichológiai Konzultáció (ÁOK)magyarSzolgáltatás a hallgatók jóllétéért. Pszichológiai segítség a mindennapi élet nehézségeinek megoldásához.
Stipendium Hungaricum Mentor Network HÖOK-SH (összegyetemi)angolA hálózat célja, hogy segítse a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországra érkező elsőéves hallgatók felsőoktatási integrációját azáltal, hogy mentorpárokat biztosít számukra.
PTE GYTK Tanulástámogatási Programangol és magyarA mentor program az EFOP 3.4.3 program keretei között került kialakításra, melyben a külföldi, angol és a magyar programban résztvevő hallgatók tanulástámogatási mentorálása történik felsőbb éves hallgatók segítségével.
HÖOK Mentorprogram (PTE összegyetemi)magyarA hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat támogatja. Ezek a mentorprogramok elsősorban a beilleszkedésben segítenek, mindennapi kérdések megválaszolásával, szociális események szervezésével, stb.

Tanulástámogatási Mentorprogram

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar egyik küldetésének tekinti, hogy minél jobban segítse hallgatóit a tanulmányaikban való előre haladásban, ezért Tanulástámogató Mentorprogramot indított mind az angol, mind a magyar nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak. Célunk olyan hallgatói tanulócsoportok létrehozása felsőbb éves gyógyszerészhallgató vezetésével (mentor), ahol a tanulók egymást segítve, illetve a mentor támogatásával tudják egy adott tárgy nehezebben elsajátítható részleteit megbeszélni.

Mentor hallgató lehetsz, ha:

 • Jelentkezel a szemeszter elején kiírt Mentori Ösztöndíj pályázatra (ide kéne az előző évi pályázati kiírásokat berakni)
 • A mentorált tárgyból minimum 4-es érdemjeggyel már levizsgáztál
 • Jól kommunikálsz, könnyen teremtesz kapcsolatot hallgatótársaiddal
 • Angol programban való részvétel esetén angol nyelv folyékony, társalgás szintű ismerete

Mentorált hallgató lehetsz:

 • Elakadtál valamelyik tárgy teljesítésével
 • Jelentkezel az ingyenes programba a mentor@gytk.pte.hu e-mail címen
 • Vállalod, hogy a félév során rendszeresen és aktívan részt veszel a mentori kozultációkon. (ide kéne betenni egy mentorált hallgatói nyilatkozatot)
 • Vállalod, hogy a félévi vizsgaidőszakban legalább 2-szer megpróbálod letenni a vizsgát a mentorált tantárgyból (ha elsőre nem sikerül).

 

GyTK Mentorprogram

Kedves Gyógyszerészhallgató!

Az Oktatási Igazgatóság kezdeményezéséből létrjövő oktatói és hallgatói mentorhálózat a PTE Karrier Iroda koordinálásában valósult meg, amelynek a Gyógyszerésztudományi Karon is létrejött képviselete. A GyTK Mentorprogram keretében azon dolgozunk, hogy megkönnyítsük a Kar hallgatóinak egyetemi boldogulását. Célunk, hogy tapasztalatainkkal és tanácsainkkal segítsük az egyetemi beilleszkedéseteket és bent maradásotokat.

Az egyetemi lét nem csak lehetőségekben, de a tanulás mikéntjében is eltér a korábban tapasztaltaktól, a felkészülés egyéni, az adminisztráció pedig a saját felelősségetek lesz, amibe bele kell rázódni. Az ebben való eligazodáshoz is szeretnénk segítséget nyújtani.

Fordulj hozzánk bizalommal, ha:

 • elakadtattál az ügyintézésben,
 • felzárkóztatásra van szükséged,
 • kérdésed van az oktatási ügyekkel kapcsolatban,
 • érdekel egy felsőbbéves vagy egy oktató véleménye, tanácsa.

Lehetőséget biztosítunk szervezett keretek között egyéni és csoportos mentorálásra, korrepetálása és beszélgetésre.

Dr. Vajda Péter

Dr. Vajda Péter

vezető oktatómentor

telefon: 35015 vagy 31098

Fogadóóra: e-mailben előre egyeztetett időpont

Bánfai Krisztina

Bánfai Krisztina

egyetemi tanársegéd, tanszéki oktatómentor

telefon: 29250

Jánosa Gergely

Jánosa Gergely

egyetemi tanársegéd, tanszéki oktatómentor

telefon: 28836

Fogadóóra: szerda 12:00-tól és csütörtök 10:00-tól

Magné Balázs Viktória Lilla

Magné Balázs Viktória Lilla

egyetemi tanársegéd, intézeti oktatómentor

Dr. Tyukodi Levente

Dr. Tyukodi Levente

egyetemi tanársegéd, intézeti oktatómentor

Dr. Varga Réka

Dr. Varga Réka

központi gyakornok, intézeti oktatómentor

telefon: (72) 501-500/28803

Leib Dominik

Leib Dominik

hallgatómentor